NIEUWSBRIEF     JAARGANG 2021        NR. 1 

VAN DE VOORZITTER

Het is weer een paar maanden geleden dat u informatie ontving van het bestuur van ’t Leggertje. Ik moet u zeggen dat ik in deze nieuwsbrief geen positief nieuws te melden heb maar wil u in ieder geval op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.

Woensdag 20 januari jl. kondigde het kabinet aan te overwegen om een avondklok in te stellen. Dat maakt het al helemaal onmogelijk om in de avonduren te gaan bridgen.

Overigens ook het samenzijn met onze leden is verboden dus voorlopig zal er nog niet gebridged kunnen worden.

Tot 9 februari 2021 kunt u dan ook geen initiatieven van ons verwachten.

Ook wij kijken uit naar het “nieuwe” normaal en we hopen maar dat we weer met elkaar de bridgetafels kunnen bemensen.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte zodra er mogelijkheden hiervoor gegeven worden.

Mogelijk dat de vaccinaties deze mogelijkheid versnellen.

Blijf gezond, let op jezelf en op elkaar.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het bestuur heeft vorig jaar nog een vergadering belegd en de daarop volgende contacten zijn via de mail verlopen. Wij proberen ook naar de toekomst te kijken om waar mogelijk de nodige acties te ondernemen.

Het bestuur heeft in ieder geval besloten, nu wij al ruim 10 maanden geen bridgeactiviteiten meer konden verrichten, om voor het jaar 2021 GEEN contributie bij u in rekening te brengen.

Dat betekent dat het jaar 2021 met een klein negatief resultaat zal worden afgesloten maar gelet op ons spaargeld behoeft dat geen probleem te betekenen.

Wij zijn gestart met de voorbereidingen op de Algemene Ledenvergadering. Hoewel deze op dit moment nog niet fysiek mag plaatsvinden denken wij er aan om via de mail uw mening te peilen. Wij informeren u hierover later.

De kascommissie is inmiddels bij onze penningmeester op bezoek geweest om de financiële administratie te controleren. De bevindingen zullen u te zijner tijd worden toegezonden.

We wachten tot 1 maart om daarover een definitief besluit te nemen.

PERSONALIA

We kunnen constateren dat het coronavirus bij onze leden gelukkig nog geen grote gevolgen heeft gebracht.

Wel mochten we een opzegging van het lidmaatschap ontvangen van Tonnie en Hans Nauta. Dit vanwege het feit dat Hans een herseninfarct heeft gehad en zijn bridge carrière daarmee ten einde is gekomen. Namens het bestuur hebben wij een bloemetje naar het echtpaar Nauta gestuurd.

Mocht u een blijk van medeleven willen sturen, het adres is:  Biesboschlaan 9, 4273 LZ in Hank. 

Heeft u informatie over één van onze leden die getroffen zijn door het virus of op een ander manier ziek zijn geworden laat het ons weten.        U kunt dit doen door te mailen naar er-ko@live.nl. 

GERTRUDISSTAETE

Onze bridgeruimte wordt ook al vanaf maart 2020 niet meer voor de bridgeavonden gebruikt. Wij mochten van de beheercommissie vernemen, dat voor het jaar 2021 door hun GEEN huur in rekening wordt gebracht. Dat betekent dat ons te verwachten negatieve resultaat voor 2021 in ieder geval minder hoog zal uitvallen.

TENSLOTTE

Het is een rare tijd en we zijn het allemaal wel een beetje moe. Wij willen allemaal weer graag naar de bridgetafel, maar onze gezondheid mag zeker niet in gevaar komen.

Laten we met zijn allen proberen om de adviezen en regels die door het kabinet en tweede kamer worden uitgevaardigd op te volgen. Mogelijk dat dan snel een “nieuw” normaal bridgeleven gestart kan worden.