NIEUWSBRIEF     JAARGANG 2020        NR. 2 

VAN DE VOORZITTER

Het is een rare tijd waarin we verkeren. En dat al enkele maanden lang.  Ik hoop dat er in uw gezin en familie geen ernstige besmettingen met het coronavirus zich hebben voorgedaan en dat u zoveel als dit kan ook zelf alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt die mogelijk zijn. U en onze gezondheid staat daarbij zeker voorop.                            

Op 6 en 19 mei gaf minister-president Mark Rutte een persconferentie, waarin hij aankondigde dat stapsgewijs versoepeling van de corona maatregelen zal gaan plaatsvinden. Dat is natuurlijk goed nieuws , maar dit alles wel onder de nadrukkelijke en noodzakelijke voorwaarden dat de 1,5 meter afstandsregel in acht genomen moet blijven worden en ook de hygiënerichtlijnen onverminderd van kracht blijven.

We zijn er dus nog lang niet, maar langzaam aan lijkt het virus zich uit ons land te verdwijnen alhoewel ook een tweede virusgolf niet ondenkbaar is.

Alhoewel onze vereniging geen lid is van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) volgen ook wij de adviezen die vanuit de NBB ons bereiken

Ik vertrouw erop dat u als bridger het gezonde verstand blijft bewaren en hanteren en dat u allemaal gezond blijft en naar anderen om blijft kijken.

DE GEVOLGEN VOOR HET BRIDGEN

De bridgesport valt onder de binnensporten en naar alle waarschijnlijkheid mogen we hopelijk per 1 september 2020 weer gaan beginnen waarbij twee voorbehouden worden gemaakt:

1.     Als er weer meer mensen ziek worden zal de tijdlijn worden aangepast en

2.     De 1,5 meter afstandsregel blijft een gegeven en de algemene hygiënerichtlijnen blijven van kracht.

Op dit moment wordt er landelijk onderzocht wat er voor nodig is om, binnen de gegeven kaders, op de club weer te kunnen bridgen.

HOE BEREIDEN WE ONS VOOR:

Er worden dagelijks goede suggesties aangedragen op welke wijze het nieuwe bridgeseizoen kan worden opgestart. Al deze ideeën zullen moeten worden getoetst, niet alleen op haalbaarheid maar ook of deze voldoen in de ogen van het RIVM.

Samen met de Erasmus Universiteit wordt gekeken naar de invloed van het virus op de speelkaarten.

Maar ook de 1,5 meter afstandsregel is natuurlijk een drempel die in ons geval het bridgen in de Gertrudisstaete erg zal bemoeilijken.

Ook hier maken we dankbaar gebruik van de onderzoeksresultaten en de adviezen van de NBB.

Indien groen licht wordt gegeven om de bridgecompetitie weer te kunnen starten zullen wij u uiteraard daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 4 maart 2020 werd tijdens onze Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van ons bestuurslid Albertine Kraanen. Het was onze bedoeling om in de daarop eerstvolgende bestuursvergadering haar in het zonnetje te zetten en van haar op een waardige wijze afscheid als bestuurslid te nemen, waarbij Jacques Willemen als nieuw bestuurslid zou worden geïntroduceerd.

Helaas is dat vanwege de corona ons niet gegund daarom hebben wij besloten om Albertine een cadeaubon en een bos bloemen toe te zenden. Vanaf deze wat onpersoonlijke plaats wil ik toch Albertine bedanken voor haar inzet en haar kritische bijdrage bij onze bestuursvergaderingen.

BRIDGEWEETJES

Van onze secretaris heeft u al de nodige informatie mogen ontvangen over het bridgen via de computer. Via de programma’s Stepbridge en Bic Bridge van Berry Westra kunt u op een leuke manier de bridgevaardigheden op peil houden. Wenst u meer informatie hierover stuur een bericht naar onze voorzitter via:  er-ko@live.nl.

 

Cijfers van ‘t Leggertje: (per 1-5-2020)

Aantal leden: 61: 

Verhouding man/vrouw: 27-24                                                           

Datum oprichting: 24 juni 1987

Website: www.bctleggertje.nl: