NIEUWSBRIEF     JAARGANG 2020        NR. 1 

VAN DE VOORZITTER

Het jaar 2019 en alle daarbij behorende feestdagen liggen al weer achter ons en het nieuwe jaar is nog maar net gestart. Wat gaat de tijd toch snel. 

Onze vereniging heeft een goed 2019 mogen beleven en terugkijkend op onze novemberdrive mogen we constateren dat deze in een grote behoefte voorziet. 

De website heeft een nieuw elan gekregen en het bestuur hoopt dat u daar alle informatie weet te vinden die u nodig heeft over onze vereniging. Zijn er vragen waarop u geen antwoord weet te vinden, benader onze secretaris via het daarvoor bestemde formulier.                    Ook wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (bijv. een adreswijziging) kunt u via de website aan de secretaris bekend maken.                              In 2019 hebben we wel van een aantal leden vanwege verhuizing of vanwege gezondheid, afscheid moeten nemen.                                          Daarom is er weer wat ruimte om nieuwe leden aan te nemen.                Mocht u binnen uw vriendenkring mensen kennen die ook willen komen of gaan bridgen. Laat ze eens contact met ons opnemen. ‘t Leggertje is bovenal een gezellige club waar op een ontspannen manier de bridgesport wordt beoefend. Voor het nieuwe jaar wens ik een ieder weer hele gezellige en sportieve bridgeavonden toe. 

OM TE NOTEREN                                                     

Nieuwjaarsdrive: 8 januari 2020;                                                                   Start 4de competitieronde: 5 februari 2020;                                                 Jaarvergadering: 4 maart 2020;                                                                    Paasdrive: 8 april 2020;                                                                               Start Zomerbridge: 26 april 2020.   

VAN DE BESTUURSTAFEL

De website van ’t Leggertje heeft een facelift ondergaan. Bezoek de site eens en geef uw mening hierover. U kunt alle uitslagen en alle informatie over onze vereniging hierop vinden.                                                            Het gebeurt wel eens dat er zonder vooraf hiervan melding te doen, mensen niet op komen draven. U begrijpt dat het voor onze wedstrijdleider dan moeilijk wordt om een stilzit te voorkomen.                DUS bridgers: Meldt u op tijd af.                                                                  Dat kan via de website of maak melding ervan in het schrift wat iedere week op de bar voor u gereed ligt.

NIEUWE COMPETITIERONDE  

Voorafgaand aan iedere competitieronde kunt u bij onze wedstrijdleider aan geven of u met een andere partner gaat bridgen.                                Dit geldt ook wanneer een paar zich voor een gehele speelronde terugtrekt.                                                                                                    U kunt deze wijzigingen voor de vierde speelronde, graag uiterlijk voor 29 januari 2020, doorgeven aan onze wedstrijdleider, Jan Snoeren. 

BRIDGEDRIVES: 

U wordt, indien bij ons bekend, regelmatig op de hoogte gehouden van allerlei georganiseerde bridgedrives. Misschien een gelegenheid om eens buiten de vertrouwde omgeving de bridgedegens te kruisen. 

BRIDGEWEETJES:   

Bridgemates                                                                                                 Bij onze bridgeclub maken we gebruik van de Bridgemates om onze biedingen en resultaten te registreren. Onze Bridgemates zijn zo ingesteld, dat de instelling van tafel en lijn door een speler niet gewijzigd kan worden.

Wie hanteert de Bridgemate?                                                                  Noord is de aangewezen en verantwoordelijk persoon om de Bridgemate te bedienen. Oost (of west) is verantwoordelijk voor de controle van de ingevoerde spelresultaten.         

Spelresultaten invoeren                                                                             Bij aanvang van elke nieuwe ronde geeft de Bridgemate weer welke ronde nu begint, welke paren worden verwacht en in welke richting zij spelen, alsmede de te spelen spellen in die ronde. Zo kunt u aan begin van de ronde controleren of u in de juiste richting zit en de juiste spellen op tafel heeft.

Invoer en verificatie van het spelnummer. Voordat u het spel gaat spelen, voert u het spelnummer in en bevestigt u dit met JA. De Bridgemate gaat nu het spelnummer controleren.  Indien het spelnummer niet correct is, of het spel is reeds gespeeld in deze ronde, zal de Bridgemate hier melding van maken.

U krijgt dan ook te zien welke spelnummers wel geaccepteerd zullen worden.  Een afwijkend spelnummer bevestigt u met de JA toets. Indien het ingevoerde nummer abusievelijk verkeerd was, drukt u op de NEE toets om het spelnummer te negeren en vervolgens vult u het juiste spelnummer in.         

Wanneer eenmaal het spelnummer is ingevoerd en bevestigd, zal de invoerpositie naar de tweede regel verspringen. U vangt nu de bieding aan. Nadat het contract is bepaald, neemt u de Bridgemate weer ter hand voor invoer van contract en leider.     

Invoer van contract en leider                                                                  Het contract voert u in door eerst middels de cijfers 1 t/m 7 de hoogte van het contract aan te geven en vervolgens de contractsoort.                  Indien het contract ge(re) doubleerd is, geeft u met X of XX een doublet of redoublet aan. Na het contract specificeert u de leider op het spel. Afhankelijk van de Bridgemate instellingen geeft u als leider alleen de richting op, of het paarnummer en de richting. Het paarnummer voert u in met de cijfertoetsen. De richting voert u in middels de N/Z en O/W toetsen.

Invoer van het resultaat                                                                             Nadat het spel gespeeld is, voert u  het resultaat in. Indien het contract precies gemaakt is, drukt u op de = toets. Voor overslagen gebruikt u de  + toets gevolgd door het aantal overslagen (bijvoorbeeld +2). Voor downslagen gebruikt u de - toets gevolgd door het aantal downslagen (bijvoorbeeld -2).

Controle door oost van de ingevoerde gegevens                                    Druk op JA nadat het contract, leider en resultaat is ingevoerd. De melding 'controle door oost of west' verschijnt, inclusief het aantal berekende scorepunten voor dit contract. Zijn er vragen hierover raadpleeg onze wedstrijdleider

    

Cijfers van het Leggertje: per 1-1-2020                                              Aantal leden: 60: Verhouding man/vrouw: 26-34