NIEUWSBRIEF     JAARGANG 2019        NR. 3 

VAN DE VOORZITTER

Het zomerreces zit er bijna weer op. Hele warme temperaturen hebben ook plaats gemaakt voor hevige regenbuien. Al met al mogen we niet klagen.

Onze vereniging heeft, zoals u dat ook gewend bent, de zomerdrive georganiseerd. Daarop terugkijkend mogen we weer constateren dat er een goede belangstelling hiervoor bestaat en niet alleen van leden uit onze eigen vereniging. Iedereen die bijgedragen heeft om deze zomerbridge mogelijk te maken wil ik oprecht bedanken. 

De nieuwe competitie staat voor de deur. Op woensdag 4 september begint de eerste speelronde. De laatste speelavond van deze competitie staat gepland op 22 april 2020. Het volledige competitieprogramma is inmiddels aan u toegezonden.

Ik wens iedereen weer fijne bridgeavonden toe waarbij de gezelligheid een belangrijk onderdeel van onze avonden mag zijn.

OM TE NOTEREN:  Eerste competitieavond: 4 september 2019                                                                      Bridgedrive BC 't Leggertje: 8 november 2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

U bent inmiddels geïnformeerd over de invulling van de bestuursfunctie van secretaris. Anja van Oort is bereid gevonden deze functie te willen invullen. Zij heeft zich tevens aangemeld als lid van onze vereniging hetgeen een voorwaarde was in ons reglement. Zij is inmiddels met nog de nodige steun van Sjan enthousiast met haar taak gestart. Ik wil via deze weg Anja welkom bij onze vereniging heten en wens haar veel bestuurlijk plezier toe.

NIEUWE COMPETITIE

Ik meldde het reeds, de nieuwe competitie 2019-2020 start op 4 september 2019 en kent in totaal 5 speelronden. Indien er een wijziging in de samenstelling van een paar gaat plaatsvinden, dienen deze wijzigingen altijd voorafgaande aan een nieuwe speelronde doorgegeven te worden. Dit geldt ook wanneer een paar zich voor een gehele speelronde terugtrekt.

U kunt deze wijzigingen voor de eerste speelronde, graag uiterlijk voor 2 september 2019, doorgeven aan onze wedstrijdleider, Jan Snoeren.

DE WEBSITE

Onze kersverse secretaris heeft zich de afgelopen maanden gebogen over onder ander onze website. Ik nodig u graag uit om eens een bezoek te brengen aan www.bctleggertje.nl.

Een nieuwe uitstraling, meer informatie en prettig om te lezen. Na iedere competitie avond kunt u ook de uitslagen hierover vinden. Wij zijn benieuwd wat u er van vindt.

BRIDGEWEETJES:

Wanneer ik vroeger aan ‘bridge’ dacht, zag ik donkere achterafzaaltjes waarin de rook van sigaretten het zicht bijkans onmogelijk maakte. Ik zag ernstige gezichten van mensen die nauwelijks of geen oog hadden voor hun omgeving en was de gemiddelde leeftijd van de spelers zeker wel 65 jaar. Bridge speelde zich ook altijd af in een wereld die los stond van de ‘gewone’ wereld.

Dit stereotype beeld heb ik in de loop van de jaren flink bij moeten stellen en vandaag de dag kun je zeggen dat er weinig of niets meer van over is. De laatste restanten van dit vooroordeel zijn met veel geweld van tafel geveegd. Zag of hoorde ik voorheen nauwelijks of niets over bridge in onze gemeente, tegenwoordig kun je geen lokaal of regionaal blad open slaan of er staat wel iets over bridge te lezen.

NIEUWE CURSUS

Medio/eind september start Marianne Heeren in Oosterhout een nieuwe bridgecursus voor beginners. De cursus wordt gegeven in wijkcentrum Dommelbergen/Arkendonk in Oosterhout op een maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. De cursus bestaat uit 12 lessen. De kosten voor deze cursus bedragen € 125,= per deelnemer exclusief lesmateriaal. Bij voldoende belangstelling zal een vervolgcursus worden gegeven. Wilt u, of kent u iemand die interesse heeft en zich hiervoor wilt aanmelden dan kunt u mailen naar: heerenkpn@planet.nl. Ook is zij voornemens om themalessen voor bridgers te geven. Informatie hierover zal, zodra bekend, nog volgen.

SAMEN IN GEERTRUIDENBERG

Onze gemeente kent maar liefst vier bridgeverenigingen, die op verschillende dagen hun competitie spelen. Dit jaar hebben de besturen van deze vier verenigingen de koppen bij elkaar gestoken om te bezien of een gezamenlijke bridgedrive georganiseerd kon worden. Wij waren als bestuurders misschien te enthousiast. Helaas, vanwege te weinig aanmeldingen, kon deze gemeentelijke drive geen doorgang vinden. Wij zullen de leden van onze verenigingen vragen of, er belangstelling voor bestaat, welke dag en welke maand het meest geschikt hiervoor is. 

Afhankelijk van de reacties, zal bezien worden of in 2020 nog een nieuwe poging hiervoor zal worden ondernomen.

De onderlinge contacten zijn hierdoor sterk toegenomen en wij zijn voornemens om dit ook voort te zetten. Er wordt al gedacht om met de vier verenigingen een onderlinge competitie viertallen te starten. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 


Cijfers van 't Leggertje per 1 mei 2019

Aantal leden: 66

Verhouding vrouw/man: 36-30