Nieuws


Zomerbridge

Jaarlijks organiseerde 't Leggertje de zomerbridge op de woensdagavonden. Helaas moeten wij u melden dat dit jaar de organisatie hiervan niet mogelijk is.


Nieuwe competitie

De nieuwe competitie zal, indien wij de benodigde vrijwilligers voor de organisatie ervan weten te vinden, starten op woensdag 31 augustus 2022. Over het doorgaan hiervan zal tijdig worden gecommuniceerd.


Onderzoek fusie

Het ledental van onze vereniging is de afgelopen maanden sterk terug-gelopen. Ook is het vinden van vrijwilligers om het bridgen mogelijk te maken zeer moeilijk.

Ook de bridgeverenigingen Raamsdonksveer en Den Hooypolder kampen met hetzelfde probleem.

Reden waarom de drie verenigingen besloten hebben om een traject te starten om te onderzoeken of een fusie tussen deze drie verenigingen mogelijk is.

Indien na het onderzoek groen licht voor een fusie door de drie verenigingen wordt gegeven, zal dit per 1 januari 2023 gerealiseerd kunnen worden.

Over de voortgang van het fusietraject zullen wij onze leden periodiek informeren.


Jubileum

Bridgevereniging 't Leggertje bestaat dit jaar 35 jaar. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur is bezig om een feestavond voor te bereiden om bij dit jubileum stil te staan. Hierover worden de leden tijdig geïnformeerd.